…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “painting

Abstract_by_JamesTu

By James Beer

Advertisements

The Pianist

The Pianist By  Polly Norman – 2003


Ballet-Edgar Degas


ایمان ملکی


آثار نقاشی از مهرداد جمشیدی