…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “Gloomy Sunday

sunday is gloomy

Gloomy Sunday (1999) – IMDB

______________________________________________________

Gloomy Sunday – Portishead

Replace “odt” with “mp3″

____________________________________________________

(بیشتر…)

Advertisements