…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “طبیعت خاموش

stand…, not now , not here !i

Hokkaido by Michael Kenna


144  photos by English photographer » Michael Kenna»

[more…]

(بیشتر…)

Advertisements