…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “زمستان

گالری

The Skyland

SkyLand

Advertisements

Endless Dream

by «square eye «


زمستاني كه … گذشت


russia