…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “دهم تیرماه روز تولد

سرخ تر از بابك باش

***

سرخ تر، سرخ تر از بابك باش!

روح بابك در تو ، در من هست،

مهراس از خون يارانت ، زرد شو

پنجه در خون زن و بر چهره بكش،

مثل بابك باش ، نه!

سرخ تر، سرخ تر از بابك باش!

دشمن اگر چه خون مي ريزد، ولي

از جوشش خون مي ترسد.

مثل خون باش، بجوش!

وين جهان، روي زمين، شهر و ديار

بايد! يكسر ، بابكستان گردد

تا كه دشمن درخون غرق شود،

وين خراب آباد از جغد شود پاك و گلستان گردد.

به مناسبت  گرامیداشت تولد دلاور مرد راه آزادی «بابک خرمدین«

شعر از خسرو گلسرخي

قلعه بابک –  کلیبر

Advertisements