…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “برف

گالری

The Skyland

SkyLand

Advertisements

Endless Dream

by «square eye «


Last Memory…


Ice Hunter


russia