…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

واپسین

داستان دو خط موازی

خط هاي راست موازي
در بي نهايت به هم مي رسند
اقليدس مرتب تكرار مي كرد
و با حرارت تأكيد مي كرد
تا روزي كه مرد
و به آن حوالي رسيد
و در آنجا تازه فهميد
كه اين خط هاي راست بي همه چيز
از هم دور مي شوند.

«پليت هاين»

.

Advertisements

قفسی شدم ،ناخواسته …

نیازی به شکستن نیست !

بپر،

معطل نکن …

آ آ آ آ آ آ آ آ……….

by  Klaudia J from Slovakia

Last Memory…