…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

دیگر

Advertisements

Hollow Frame


Wake Up Man..!i


Dip SkrachtanZ,meiN lebeN…tanZ

Replace “odt” with “mp3″

(بیشتر…)