…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

بایگانیِ ژوئیه, 2013

la

A Man Feeding Swans
By Marcin Ryczek
Advertisements