…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

بایگانیِ دسامبر, 2012

گالری

The Skyland

SkyLand

Advertisements

تصویر

crazY hazY daisY

12