…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

بایگانیِ ژوئیه, 2012

The Veil

By  Maurizio Fantini

Selections – By Various Artists

Advertisements