…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

بایگانیِ ژوئیه, 2010

Ghost Parade

Running White Deer By Paul Caponigro 1967

Advertisements

Yakamoz

***

Yağmur yağar ıslanırsın vay aman

Güneş doğar kaybolursun vay aman

Ay ışığı der durursun vay aman

Yakamozsun sen

Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman

Zaman geldi gideceksin vay aman

Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman

Umudumsun sen

***

Replace «odt» with «mp3»

نوشتار مرتبط :  Yakamoz  زیباترین کلمه‌ی جهانسرخ تر از بابك باش

***

سرخ تر، سرخ تر از بابك باش!

روح بابك در تو ، در من هست،

مهراس از خون يارانت ، زرد شو

پنجه در خون زن و بر چهره بكش،

مثل بابك باش ، نه!

سرخ تر، سرخ تر از بابك باش!

دشمن اگر چه خون مي ريزد، ولي

از جوشش خون مي ترسد.

مثل خون باش، بجوش!

وين جهان، روي زمين، شهر و ديار

بايد! يكسر ، بابكستان گردد

تا كه دشمن درخون غرق شود،

وين خراب آباد از جغد شود پاك و گلستان گردد.

به مناسبت  گرامیداشت تولد دلاور مرد راه آزادی «بابک خرمدین«

شعر از خسرو گلسرخي

قلعه بابک –  کلیبر


آفرینش پوچ

* * *

هیچ چیز نمیتواند به اندازه‌ی یک اندیشه‌ی منفی در خدمت هنر قرار گیرد .

روش‌های مبهم و شرم‌ آور اندیشه‌ی منفی به همان اندازه برای آفرینش آثار بزرگ ضروری ست که سیاهی برای سپید.

کار کردن و آفریدن برای هیچ ، پیکر‌تراشی با خاک رس  ، با آگاهی به اینکه سرانجام اثری که آفریده‌ایم ویرانی‌ست ، اگرچه سده‌ها دوام آورد ،همان خردی ‌ست که به دشواری به دست‌ می‌آید و از اندیشه‌ی پوچ سرچشمه می‌گیرد .

کوشش برای انکار از یک سو و ستایش از سوی دیگر راه آفریننده‌ی پوچی را باز‌می‌گشاید و موجب می‌شود تا وی تهی را سرشار از رنگ‌های خود کند .

آلبر کامو –  افسانه‌ی سیزیف (ص146)
Something named prestige!