…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

بایگانیِ مارس, 2010

…Last Drop

Advertisements


به کجا چنین شتابان…!؟

Advertisements

sqrt (4) =2 !?i

Advertisements

-II-

Advertisements